გაზეთ „საპატრიარქოს უწყებანის“ სარედაქციო კოლეგიის განცხადება (19.07.2019)


„საპატრიარქოს უწყებანის“ სარედაქციო კოლეგია გაცნობებთ, რომ ზაფხულის არდადეგების გამო დროებით შეწყდა გაზეთის ბეჭდვა.
მუშაობა კვლავ განახლდება სექტემბერში, ინდიქტიონის დაწყებიდან.