საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

მსოფლიოში არსებული რელიგიები (ეკლესიების ისტორია)