საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია
სიახლენი
2 აგვისტო

ილიაობა (02.08.2019)