საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ხუროთმოძღვრებისა და რესტავრაციის სამსახური