საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

პატრიარქის ნათლულები

20 ნოემბერი
კატეგორია: