საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საქართველოს ეკლესიის საჭეთმპყრობელნი

საქართველოს ეკლესიის საჭეთმპყრობელნი
ქართლის (მცხეთის) ეპისკოპოსები და კათოლიკოსები

იოანე I – ქართლის პირველი ეპისკოპოსი. დაახ. IV ს-ის 20-60-იანი წლები

იაკობი – დაახ. IV ს-ის 60-70-იანი წლები

† იობი – დაახ. IV ს-ის 70-90-იანი წლები

† ელია – დაახ. IV ს-ის 90-იანი წლებიდან V ს-ის დასაწყისამდე

† სვიმონ I – დაახ. V ს-ის დასაწყისი – 20-იანი წლები

მოსე – დაახ. V ს-ის 20-იანი წლებიდაახ. V ს-ის 20-იანი წლები

იონა – დაახ. V ს-ის 20-იანი წლები

იერემია – დაახ. V ს-ის 20-იანი წლების ბოლო

გრიგოლ I – დაახ. V ს-ის 20-30-იანი წლები

ბასილ I – დაახ. V ს-ის 30-იანი წლები

მობიდანი – დაახ. V ს-ის 30-იანი წლების ბოლო

† იოველ I – დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასაწყისი)

გლონოქორ – დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (მეფე მირდატის დრო)

მიქაელ I – V ს-ის 50-იანი წლებიდან 60-იანი წლების ბოლომდე

პეტრე I – ქართლის პირველი კათოლიკოსი. დაახ. V ს-ის 60-იანი წლებიდან

სამოელ I – VI ს-ის დასაწყისი

გაბრიელ I – დაახ. 505-507 წწ.

თავფაჩაგ (თავფეჩაღ) I – დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლები

ჩიმაგა (ჩერმაგ) I – დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 20-იან წლებამდე

საბა (დასაბია) I – დაახ. VI ს-ის 20-30-იან წლები

ევლალე (ევლათი, ევლავიოს) I – VI ს-ის 30-იან წლები

მაკარი – დაახ. VI ს-ის 30-იანი წლების ბოლო

სამოელ II – დაახ. VI ს-ის 40-60-იანი წლები

სვიმონ II (სვიმონ-პეტრე) – დაახ. VI ს-ის 60-70-იანი წლები

სამოელ III – დაახ. 575-582 წწ.

სამოელ IV – დაახ. VI ს-ის 80-90-იანი წლები

ბართლომე – VI ს-ის 90-იანი წლების ბოლო

კირიონ (კირონ) I – დაახ. 599-614/16 წწ.

იოანე II – დაახ. VII ს-ის 20-იანი წლების ბოლო

ბაბილა – დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების დასაწყისი

თაბორი – დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლები

სამოელ V – დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების ბოლო – 40-იანი წლების დასაწყისი

ევნონ – დაახ. VII ს-ის 40-იანი წლები

თავფაჩაგ II – დაახ. VII ს-ის 50-60-იანი წლები

ევლალე II – დაახ. 664-668 წწ.

იოველ II – დაახ. 668-670 წწ.

სამოელ VI – დაახ. 670-677 წწ.

გიორგი I – დაახ. 677-678 წწ.

კჳრიონ II – დაახ. 678-683 წწ.

იზიდ-ბოზიდი – დაახ. 683-685 წწ.

თეოდორე I – დაახ. 685-689 წწ.

პეტრე II – დაახ. 689-720 წწ.

მამაჲ – დაახ. 720-744 წწ.

იოანე III – VIII ს-ის 40-60-იანი წლები

გრიგოლ II – დაახ. 760-767 წწ.

კლემენტოსი – VIII ს-ის 70-იანი წლები

სარმეანე – VIII ს-ის 70-იანი წლები

თალალე – VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო

მიქელ II – დაახ. 774-780 წწ.

სარმეანე – VIII ს-ის 70-იანი წლები

თალალე – VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო

მიქელ II – დაახ. 774-780 წწ.

სამოელ VII – დაახ. 780-784 წწ.

კირილე I – დაახ. 781-802 წწ.

გრიგოლ III – დაახ. 802-814 წწ.

სამოელ VIII – დაახ. 814-826 წწ.

გიორგი II – დაახ. 826-838 წწ.

გაბრიელ II – დაახ. IX ს-ის 30-50-იანი წწ.

ილარიონი – დაახ. IX ს-ის 50-იანი წლების ბოლო

არსენ I დიდი (საფარელი) – დაახ. 860-887 წწ.

ევსუქი – დაახ. 887-914 წწ.

ბასილ II – დაახ. 914-930 წწ.

მიქელ III – დაახ. 930-947 წწ.

დავით I – დაახ. 947-955 წწ.

არსენ II – დაახ. 955-980 წწ.

ერთიანი საქართველოს კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები

იოანე IV (ოქროპირი) – დაახ. 980-1001 წწ.

სჳმონ III – დაახ. 1001-1010 წწ.

მელქისედეკ I – დაახ. 1010-1033 წწ.

იოანე V (ოქროპირი) – დაახ. 1033-1049 წწ.

ექვთიმე I – 1049-1955 წწ.

ევსტათი – ზეობის წლები უცნობია

გიორგი III (ტაოელი) – XI ს-ის 50-60-იანი წლები (მეფე ბაგრატ IV-ის დროს)

გაბრიელ III (საფარელი) – დაახ. 1065-1080 წწ. (ბაგრატ IV-ის და გიორგი II-ის ხანა)

დიმიტრი – დაახ. 1080-1090 წწ.

ბასილ III – დაახ. 1090-1100 წწ. (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)

იოანე VI – XII ს-ის პირველი მეოთხედი (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)

სჳმონ IV (გულაბერისძე) – XII ს-ის მეორე მეოთხედი

საბა II – დაახ. XII ს-ის 40-50-იანი წლები (მეფე დემეტრე I-ის თანამედროვე)

ნიკოლოზ I (გულაბერისძე) – დაახ. XII ს-ის 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან

მიქელ IV – 1178-1187 წწ.

თეოდორე II – დაახ. 1188-1204/1205 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)

ბასილ IV – დაახ. 1204/1205 წ.

იოანე VII – დაახ. 1205/1206-1210 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)

ეპიფანე (ეტიფანე) – დაახ. 1210-1220 წწ. (თამარ მეფისა და გიორგი IV-ის თანამედროვე)

ექვთიმე II – 1220-1222 წწ.

არსენ III – XIII ს-ის 20-30-იანი წლები

გიორგი IV – XIII ს-ის 30-იანი წლები

ნიკოლოზ II – XIII ს-ის 30-იანი წლები

მიქელ V – XIII ს-ის 40-იანი წლების დასაწყისი

არსენ IV (ბულმაისიმისძე) – 1241/42-1249/50 წწ.

ნიკოლოზ III – დაახ. 1250-1282 წლებში

აბრაჰამ I – დაახ. 1282-1310 წწ.

ექვთიმე (ეფთჳმე) III – დაახ. 1310-იანი წლებიდან 30-იანი წლების მეორე ნახევრამდე

ბასილი V – XIV ს-ის 30-60-იან წლებში

დოროთეოზ I – XIV ს-ის 60-იანი წლები

შიო I – 1356-1364 წწ.

ნიკოლოზ IV – დაახ. XIV ს-ის 70-იანი წლები

გიორგი V – დაახ. XIV ს-ის 80-90-იანი წლები (ბაგრატ მეფისა და გიორგი VII-ის თანამედროვე)

ელიოზი (გობირახისძე) – XIV ს-ის 90-იანი წლების ბოლოდან 1419 წლამდე

მიქელ VI – 1419-1426 წწ.

დავით II (მეფე ალექსანდრე I-ის ძე) – 1425/26-1428 წწ.

თეოდორე III – დაახ. 1429-1435 წწ.

დავით III – დაახ. 1435/36-1438/39 წწ.

შიო II – დაახ. 1439-1443/47 წწ.

დავით IV (ჭავჭავაძე) – 1443/47-1459 წწ.

მარკოზი – 1460-1466 წწ. (მეფე გიორგი VIII დროს)

დავით V – 1466-1479 წწ.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ერთიანი სამეფის დაშლის შემდეგ

ნიკოლოზ V – დაახ. 1479-1488 წწ.

ევაგრე – დაახ. 1488-1492; 1500-1503 წწ.

აბრაამ II აბალაკი – 1492-1497 წწ.

ეფრემ I – 1497-1503 წწ.

დოროთეოზ II – 1503-1505; 1511-1516 წწ.

იოანე VIII – 1505-1509 წწ.

დიონოსი (დიონისე) – დაახ. 1510-1511 წწ.

ბასილ VI – 1517-1528; 1529-1531 წწ.

მელქისედეკ II (ბაგრატიონი) – დაახ. 1528-1529; 1540-1545; 1548-1552 წწ.

მალაქია – 1532-1534 წწ.

გერმანე – დაახ. 1535-1546 წწ.

ნიკოლოზ VI – დაახ. 1542-1547 წწ.

სვიმეონ V – 1547-1548 წწ.

ზებედე I – 1552-1556 წწ.

დომენტი I – 1556-1560 წწ.

ნიკოლოზ VII (ბარათაშვილი) – 1561-1584 წწ.

ნიკოლოზ VIII (ბაგრატიონი) – 1584-1589 წწ.

დოროთეოზ III – დაახ. 1589-1595 წწ.

დომენტი II – დაახ. 1595-1610 წწ.

ზებედე II – 1610-1611 წწ.

იოანე IX (ავალიშვილი) – 1612-1616 წწ.

ქრისტეფორე I – 1616-1622 წწ.

ზაქარია (ჯორჯაძე) – 1623-1632 წწ.

ევდემოზ I (დიასამიძე) – 1632-1642 წწ.

ქრისტეფორე II (ურდუბეგისძე-ამილახვარი) – 1642-1660 წწ.

დომენტი III – 1660-1675 წწ.

ნიკოლოზ IX (იოთამის ძე ამილახვარი) – 1678-1688; 1692-1695 წწ. (გიორგი XI-ის თანამედროვე)

იოანე X (დიასამიძე) – 1688-1692; 1695-1700 წწ.

ევდემოზ II (დიასამიძე) – 1700-1705 წწ.

დომენტი IV (დამიანე ლევანის ძე ბაგრატიონი) – 1705-1741 წწ.

ბესარიონ (ბარათაშვილი-ორბელიშვილი) – 1724-1737 წწ.

კირილე II – 1737-1739 წწ.

ნიკოლოზ X (ხერხეულიძე) – 1741-1744 წწ.

ანტონ I (ბაგრატიონი) – 1744-1755; 1764-1788 წწ.

იოსები (ჯანდიერი) – 1755-1764 წწ.

ანტონ II (ბაგრატიონი) – 1788-1811 წწ.

აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები

სვიმეონი – სავარაუდოდ, XI ს-ის ბოლო ან XII ს-ის დასაწყისი

ნიკოლოზი – XIII ს-ის ბოლო

დანიელი – XIV ს-ის მეორე ნახევარი

არსენი – 1390 წ.

იოაკიმე (იოვაკიმე) – დაახ. XV ს-ის70-იანი წლები

სტეფანე – 1490-1516 წწ

. მალაქია I (აბაშიძე) – 1519-XVI ს-ის 40-იანი წლები

ევდემონ I (ჩხეტიძე) – 1557-1578 წწ.

ეფთვიმე (ექვთიმე) I (საყვარელიძე) – 1578-1616 წწ.

მალაქია II (გურიელი) – 1616-1639 წწ.

გრიგოლ I – 1639 წ.

მაქსიმე I (მაჭუტაძე) – 1639-1657 წლები

ზაქარია (ქვარიანი) – 1657-1660 წწ.

სვიმონი (ჩხეტიძე) – 1660-1666 წწ.

ევდემონ II (საყვარელიძე) – 1666-1669 წწ.

ეფთვიმე (ექვთიმე) II (საყვარელიძე) – 1669-1673 წწ.

დავითი (ნემსაძე) – 1673-1696 წწ

გრიგოლ II (ლორთქიფანიძე) – 1696-1742 წწ.

ბესარიონი (ერისთავი) – 1742-1769 წწ.

გერმანე (წულუკიძე) – XVIII ს-ის შუა წლები

იოსები (ბაგრატიონი) – 1769-1776 წწ.

მაქსიმე II (აბაშიძე) – 1776-1795 წწ.

დოსითეოსი (წერეთელი) – 1795-1814 წწ.

 სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ავტოკეფალიის აღდგენიდან (1917 წ.) 

კირიონ II (საძაგლიშვილი) – 1917 წლის 17 სექტემბრიდან – 27 მაისამდე.

ლეონიდე (ოქროპირიძე) – 1919-1921 წწ.

ამბროსი (ხელაია) – 1921-1927 წწ.

ქრისტეფორე III (ციცქიშვილი) – 1927-1932 წწ.

კალისტრატე (ცინცაძე) – 1932-1952 წწ.

მელქისედეკ III (ფხალაძე) – 1952-1960 წწ.

ეფრემ II (სიდამონიძე) – 1960-1972 წწ.

დავით VI (დევდარიანი) – 1972-1977 წწ.

ილია II (შიოლაშვილი) – 1977 წლიდან…