საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

გადაცემა ნარკოპოლიტიკის შესახებ

23 სექტემბერი
კატეგორია:
gadacema-narkopolitikis-shesaxeb