საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია

 მნიშვნელოვანი მოვლენები