საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ეკლესიიდან განდგომილი სასულიერო პირები