საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ბეთანიის მონასტერი

20 დეკემბერი
betaniis-monasteri