საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ახალი შუამთის სამონასტრო კომპლექსი

29 ოქტომბერი
axali-shuamtis-samonastro-kompleqsi