საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

17 მაისი, მსვლელობა სამების საპატრიარქო ტაძრისკენ

17 მაისი
კატეგორია:
17-maisi-msvleloba-samebis-sapatriarqo