საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

შრომითი საქმიანობა (მეურნეობა)


(მეფუტკრეობა და ა.შ) (სამებაში ტარდება მეფუტკრეობაზე ლექციები.. ვიდეოზე ჩავიწეროთ)