საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

სიცოცხლის წარმოშობის საიდუმლოებათა ამოხსნისას (დოკუმენტური ფილმი)

16 მაისი
კატეგორია: სიახლენი,