საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. იოაკიმეს და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

31 ივლისი
კატეგორია:
saqartvelos-sapatriarqos-wm-ioakimes-da