საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საპატრიარქოს რადიო ,,ივერია” აცხადებს

16 ივნისი
კატეგორია:
sapatriarqos-radio-iveria-acxadebs