საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ტელევიზია “ერთსულოვნება”