საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

წიგნი პატრიარქი

20 ნოემბერი
კატეგორია:

წიგნი ”პატრიარქი”

კარი 1

კარი 2

კარი 3

კარი 4

კარი 5