საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საშობაო

28 ნოემბერი
კატეგორია: