საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია
ილია II