საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ნათლისღების შესახებ

19 იანვარი
natlisghebis-shesaxeb