საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

მცხეთა – მეორე იერუსალიმი

21 ივლისი
კატეგორია: პუბლიკაციები,
mcxeta-meore-ierusalimi