საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

მცხეთა – მეორე იერუსალიმი

21 ივლისი
mcxeta-meore-ierusalimi