საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ლოცვანი ყრუ-მუნჯთათვის

locvani-yru-munjtatvis-4

დილის ლოცვები

 

ძილიად მისვლის ლოცვები