საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ლოცვანი ყრუ-მუნჯთათვის

locvani-yru-munjtatvis-3

დილის ლოცვები

 

ძილად მისვლის ლოცვები