საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ლოცვანი ყრუ-მუნჯთათვის

locvani-yru-munjtatvis-2

 

დილის ლოცვანი

                                                                                                                                                   

 

 ძილად მისვლის ლოცვანი