საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ლოცვანი ყრუ-მუნჯთათვის

locvani-yru-mujtatvis

დილის ლოცვები

                                                                                                                                                  

ძილად მისვლის ლოცვები