საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

მოსე

მოსე

ქართლის ეპისკოპოსი დაახლ. მეხუთე საუკუნის 20-იან წლებში.