საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

იოველ I

იოველ I

”მოქცევაი ქართლისაი”-ს მიხედვით, განაგებდა მცხეთის კათედრას ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასაწყისში დაახლ. V ს-ის 40-იან წლებში.