საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ბასილი I

ბასილი I

ქართლის ეპისკოპოსი დაახლ. V საუკუნის 30-იან წლებში, არჩილის მეფობაში.