საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ინტერვიუ საქართველოს საპატრიარქოს საგარეო საქმეთა განყოფილების თავმჯდომარის მოადგილე – დეკანოზ კახაბერ გოგოტიშვილთან (04.08.2017)

4 აგვისტო