საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ილიაობა (02.08.2017)

2 აგვისტო
კატეგორია: სიახლენი,