საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

გარდაცვლილ მეფე-დედოფალთა და პატრიარქთა მოსახსენიებელი