საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

სამხრეთ ამერიკის ექსარქია

სამხრეთ ამერიკის ექსარქია

მმართველი მღვდელმთავარი
მიტროპოლიტი ნიკოლოზი
ახალქალაქისა და კუმურდოს,
და სამხრეთ ამერიკის მიტროპოლიტი