საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ავსტრალიის ექსარქია

 

მმართველი მღვდელმთავარი

მიტროპოლიტი შიო
სენაკისა და ჩხოროწყუს, და ავსტრალიის მიტროპოლიტი