საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

ალავერდის ეპარქია

– – –