საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

დიდმარხვის მეორე კვირიაკეს საკითხავი სახარებისა და სამოციქულოს განმარტება

2 მარტი
didmarxvis-meore-kviriakes-sakitxavi-saxarebisa