საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

კონტაქტი

საქართველოს საპატრიარქოს შენობა:  მეფე ერეკლე II მოედანი № 1;  (p: 0105)
ტელ: (995 032 2)  99 03 78;  ფაქსი: (995 032 2) 98 71 14

* საიტთან დაკავშირებული ზოგადი საკითხები: contact@patriarchate.ge

* საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობა: ნატო ასათიანი;  მობ: + 995 (551) 215215; ელ.ფოსტა: na@patriarchate.ge

* საიტთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხები: moderator@patriarchate.ge