საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

არქივი: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის ვიზიტი აშშ-ში. (1986 წელი)

26 ივნისი
arqivi-sruliad-saqartvelos-katolikos-patriarq