საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

არქივი: სერბეთის პატრიარქის, უწმინდესი პავლეს ვიზიტი საქართველოში (1996 წელი)

20 დეკემბერი
arqivi-serbetis-patriarqis-uwmindesi-pavles