საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

არქივი: მარიამობა, საღმრთო ლიტურგია. (სიონის საპატრიარქო ტაძარი 28.08.1997)

15 ივნისი
კატეგორია: გალერეა, ვიდეო,
arqivi-mariamoba-saghmrto-liturgia-sionis