საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

არქივი: დიდი ხუთშაბათი. პატრიარქის ქადაგება (სიონის საპატრიარქო ტაძარი 01.05.1986)

27 აპრილი
arqivi-didi-xutshabati-patriarqis-qadageba

 არქივი
დიდი ხუთშაბათი
კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის ქადაგება. ფეხთბანვა. 12 ვნების სახარების კითხვა.
ვიდეო-ფრაგმენტები
1 მაისი 1986 წელი
სიონის საპატრაირქო ტაძარი