საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

არქივი: დიდი პარასკევი. დატირება (სიონის საპატრაირქო ტაძარი 02.05.1986)

29 აპრილი
arqivi-didi-paraskevi-datireba-sionis-2

 

არქივი
დიდი პარასკევი. დატირება
სიონის საპატრაირქო ტაძარი 2 მაისი 1986 წელი