საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

არქივი: ალექსანდრიის პაპისა და პატრიარქის პართენიოს III-ის ვიზიტი საქართველოში

25 აპრილი
კატეგორია: ვიდეო, სიახლენი,

 არქივი: ალექსანდრიის პაპისა და პატრიარქის პართენიოს III-ის ვიზიტი საქართველოში 

8,9 მარტი, 1988 წელი