საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საქართველოს საპატრიარქოს პრესცენტრის განცხადება

11 მაისი

კათოლიკოს-პატრიარქის მდივნის სახელით ინტერნეტ-სივრცეში ახლახანს გავრცელებული ტექსტი ქ-ნ შორენა თეთრუაშვილს არ ეკუთვნის.
საერთოდ, იგი საჯაროდ არასოდეს აფიქსირებს თავის პირად პოზიციას და არ სარგებლობს არც ერთი სოციალური ქსელით. ასე რომ, ამ შემთხვევაშიც მორიგ სიცრუესთან გვაქვს საქმე.