საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საპატრიარქოს პრესცენტრის განცხადება

13 ნოემბერი

უკანასკნელ პერიოდში საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში გაჩნდა უცნობი წარმომავლობის განცხადება, რომელიც მკითხველს აუწყებს ე.წ. `ელიტარული სასაფლაოს~ გახსნას ვაკეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ვინმე მამა იოანე. განცხადებაში წერია, თითოქს აღნიშნული სასაფლაო საპატრიარქოს კუთვნილებაშია.
საპატრიქროს პრესცენტრი ოფიციალურად აცხადებს, რომ ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. საპატრიარქოს არავითარი კავშირი არ აქვს ხსენებულ სასაფლაოსთან.