საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს!

4 იანვარი
681-2