საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება

8 ივლისი

ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის მიერ წამოყენებული იდეა მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ საქართველოს ეკლესიისათვის მიუღებელია და ამის თაობაზე საპატრიარქომ ადრეც არაერთხელ გამოთქვა თავისი უარყოფითი აზრი.

7 ივლისი, 2011 წელი