საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

17 მაისი ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დღეა

17 მაისი
კატეგორია:
17-maisi-ojaxis-siwmindisa-da