საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია

1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა

1 ოქტომბერი
კატეგორია:
1-oqtomberi-xandazmulta-saertashoriso-dghea