და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: ადამიანი შესაძლებელია თუ არა სასულიერო სასწავლებლში სწავლის გარეშე აკურთხონ მღვდლად?
პასუხი:
. . .

ელ. ფოსტა