და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: თუ შეიძლება ინფორმაცია მომაწოდოთ მამა გაბრიელის შესახებ.
პასუხი:
. . .

ელ. ფოსტა