და და მეგობარი მარხვისა არის ლოცვა
კითხვა: შეიძლება თუ არა ჯვრისწერა 8-9 მარტს? თუ არ ვცდები მძიმე მარხვა 10 მარტიდან იწყება?
პასუხი:
. . .

ელ. ფოსტა